G++ |  Face | 
a di da phat

TIN MỚI CẬP NHẬT

Video

Đời sống

Tu học    |    Chia sẻ    |   
  • Phim Cải Số Mạng: Du Tịnh Ý Công tập 5/5

    Phim Cải Số Mạng: Du Tịnh Ý Công tập 5/5

    Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần là câu chuyện có thật trong lịch sử ở Trung Quốc được đóng thành phim. Qua câu chuyện này nói lên rằng số mạng có thể đổi thành tốt hơn nếu chúng ta chịu tu thân lập mạng.